تبلیغات
مطالب اینترنتی
 
مطالب اینترنتی
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
دوشنبه 4 دی 1396 :: نویسنده : نویسندهدر این مقاله به بررسی کلی و آشنایی اجمالی با عقاید مسیجیان می پردازیم تا اغازی باشد بر مقاله های تخصصی تر در مورد این دین.

مسیحیت

1-توحید : قرآن در باب توحید و بیان آن دعوت مسیح علیه السلام را چنین بیان می كند ((و لمّا جاء عیسی بالبیّنات قال قد جئتكم بالحكمه ولابیّن لكم بعضالذی تختلفون فیه، فاتّقو الله و اطیعون،ٍ اِنّ الله هو ربّی و ربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم)) ؛ هنگامی كه عیسی بادر دست داشتن معجزات آشكاروآیات روشن(به پیش بنی اسرائل) آمد ، گفت: من شریعت حكیمانه ای را (درباره ی مبدأ و معاد ونیازهای زندگی بشر) برای شما آورده ام ، و آمده ام تا برایتان برخی از امور(دینی)را روشن گرداندم گه در آنها اختلاف می وزید . پس از خدا بترسید و از من پیروی كنید.بطور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است،پس او را پرستش كنید،راه راست این است . در باره ی صفات خداوند متعال مسیحیت با مذاهب و ادیان آسمانی دیگر تفاوت چنانی ندارد ولی در مورد تصور خداوندمتعال تعبیرها و مفاهیم دشواری مطرح كرده است كه فهم آن دنیای مسیحیت راسرگردان ومصداق واقعی ((ضالین))- گمراهان- قرارداده است . در نزد مسیحیت خدا عبارت از اقنوم(شخص)است.(1)اقنوم پدر(2)اقنوم فرزند(3)اقنوم روح القدس و به این عقیده،تثلیت می گویند.

اقنوم پدر:منظور از اقنوم پدر ذات خداوند است به استثنای صفت كلام و صفت حیات و محبت اقنوم فرزند: منظور از فرزند((صفت كلام خداوند))است البته مانند صفت كلام انسان عرض نیست بلكه جوهر است و عقیده دارند كه همین صفت خداوند در شخصیت انسانی عیسی بن مریم حلول كرده است و به همین سبب عیسی مسیح را فرزند خدا میدانند.

روح القدس: منظور از روح القدس((صفت محبت))پدر و فرزند است كه بوسیله آن((ذات خدا))با ((صفت كلام)) خود محبت می كند و فرزند باپدر محبت می كند و این صفت نیز مانند صفت كلام وجود جوهری دارد،چنانچه درانجیل آمده است:((و اما عیسی چون تعمید یافت فوراً از آب بر آمد كه در ساعت،آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید كه مثل كبوتری نزول كرده بر وی آمد.))

خلاصه اینكه خدا برسه اقنوم پدر(ذات خدا)،فرزند(صفت كلام خدا) و روح القدس(صفت محبت خدا)مشتمل است،و هر كدام یك خدا است ولی هر سه با هم جمع شوند سه خدا نمی شوند بلكه باز هم یك خدا است.(هر كدام یك خداولی مجموعاً سه خدا نیست بلكه مجموع یك خدا!!!).

این معمای (( توحید در تثلیث )) مسیحیت را در باب توحید با اختلافات زیاد مواجه و برای حل آن كوششهای بی دریغی شد و در نتیجه ی آن مسیحیت به فرقه ها وگروه های متعددی تقسیم شد و همه این گروه هاچون درحل این مسئله با نظریه كلیسای روم (كاتولیك ها)اختلاف داشتند مبتدع وملحدقرار داده شده اند.

سؤال اینجاست كه كلیسای روم (كاتولیك ها) خود چه راه حلی برای اتحاد یك و سه داشت؟در پاسخ به این پرسش مولانا محمد تقی عثمانی (حفظه الله) نویسنده كتاب ((ماهی النصرانیه)) می نویسد : (( تا جاییكه ما مطالعه كرده ایم اكثریت علمای كاتولیك از گشودن این گره به صراحت انكار كرده اند و گفته اند كه((سه را یك و یك را سه))قرار دادن یك راز(رمز)سر بسته است كه ماتوان فهمیدن آنرا نداریم.))، و در حاشیه ی كتاب اضافه می كنند كه ((عده ای از علمای مسیحی ساكن هندوستان برای سرگردان كردن مسلمانان،از این عقیده به((متشابهات))تعبیر كرده اند ولی بنابر چند علت این تعبیر غلط است.

اولاً:آنچه در آیات متشابه مخفی است پی بردن به آن،جزو عقاید بنیادی اساسی نیست كه مدار نجات برآن باشد.برخلاف تثلیث كه اولین پایه ی عقیده است وبدون ایمان آوردن به آن نجات ممكن نیست،اگرعقیده ی تثلیث جزو متشابهات باشد معنایش اینست كه خداوند انسان را مكلف به فهمیدن امری كرده است كه قدرت درك آنرا ندارد.در حالی كه اگر كسی در تمام زندگی از متشابهات بی خبر باشد هیچ تفاوتی در ایمانش ایجاد نمی شود.

ثانیاً:متشابهات اموری هستندكه عقل آنها را درك نمی كند(ماورای عقل هستند)ولی خلاف عقل نیستند و متشابهات دو نوع اند:نوع اول:متشابهاتی كه هیچ مطلبی از آنها درك نمی شود،مثل حروف مقطعات.و نوع دوم آنكه مفهوم ظاهری آنها فهمیده می شود ولی آن مفهوم خلاف عقل است لذا گفته می شود این معنای ظاهری مراد نیست ومفهوم اصلی آن معلوم نیست. واضح است كه تثلیث در نوع اول داخل نیست چون معنای ظاهری آن معلوم است لذا اگر دنیا مسیحیت بگوید كه معنای ظاهری كه خلاف عقل است منظور نظر ما نیست بلكه معنایی دیگر مراد است اشكالی نبود ولی مذهب مسیحی می گوید معنای ظاهری(مفهوم ظاهری)مراد است و هر نفر عیسوی بایدبگوید:((خدا سه اقنوم است وسه یك است.))

در باب توحید مسیحیت این چنین از خدا دور شد.قرآن كریم در بیان كفر آنها می فرماید : ((لقد كفر الذین قالوا ان الله هو المسیح بن مریم…لقد كفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه…)) ؛ بی گمان كسانی كافرند كه می گویند: (خداوند در عیسی حلول كرده است و)خدا همان مسیح پسر مریم است…بی گمان كسانی كافرند كه می گویند:خداوند یكی از سه خدا است!

2 نبوت: حضرت مسیح علیه السلام) قرآن مجید می فرماید: ((ما المسیح بن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقه كانا یاْكلان الطعام،انظر كیف نبین لهم الایات ثم انظر انی یوْفكون)) ؛ مسیح پسر مریم جز پیغمبری نبود.پیش از او هم پیغمبرانی(چون او انسان وبرگزیده ی یزدان بوده اند و به میان مردمان روانه شده اند و پس از روزگاری از دنیا ) رفته اند،ومادرش نیز زن بسیار راستكار وراستگویی بود.هم عیسی و هم مادرش(از آنجا كه انسان بودند)غذا می خوردند.بنگر كه چگونه(نشانه های انسانی آن دو را بر می شماریم و)آیات (خود)را برای آنان (عیسی ومادرش را خدا می دانند!)توضیح و تبیین می كنیم؟دوباره بنگر كه چگونه ایشان (ازحق با وجود این همه روشنی)باز داشته می شوند؟!ولی مسیحیت در مورد حضرت مسیح می گوید كه صفت كلام خدا(اقنوم فرزند)برای فلاح انسانها در وجود حضرت مسیح حلول كرد و تا زمانیكه حضرت مسیح در دنیا بود اقنوم خدایی در جسمش بود،تا اینكه او را به دار زدند،اقنوم خدایی ازجسمش جدا شد و پس از سه روز دو مرتبه زنده شد و به حواریین(یاران خودش)راهنماییهایی كردو به آسمان رفت و به سبب این دار زدنش همه گناهان پیروان حضرت مسیح كه در اثر نافرمانی حضرت آدم در فطرت آنها سرایت كرده بود و آنها مرتكب شده بودند بخشیده شد . وعقیده شان در مورد حضرت مسیح مشتمل برچهار بخش است:

1-حلول و تجسم 2-به صلیب زده شدن 3-زنده شدن مجدد 4-كفاره

كلیسای كاتولیك برای اثبات بخش اول از عقیده ی خوداز انجیل یوحنا استدلال می كند در جایی كه آمده: ((در ابتداء كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود)) سپس در ادامه می گوید: ((و كلمه جسم گردید و میان ما ساكن شد،پس از فیض و راستی و جلال او را دیدیم جلالی شایسته پسر یگانه پدر.)) مطلب این نیست كه فرزند خدایی را ترك كرد و انسان شد بلكه ابتداء فقط خدا بود و اكنون انسان نیز شد پس حضرت مسیح دریك لحظه هم خدا بود و انسان هم بود.چنانچه ازحیثیت انسانی حضرت مسیح رتبه اش ازخدا كمتر است و دریوحنا آمده است: ((پدر از من بزرگ است)) واز حیث خدایی با خدا برابر است چنانكه می گوید: ((من و پدر یكی هستیم))

و آگوستین – دانشمند و فیلسوف مسیحی كه در قرن سوم میلادی می زیسته است – می نویسد: (( علی هذا القیاس بنابر حیثیت خدایی او انسان را آفریده و بنابرحیثیت انسانی خودش آفریده شد.)) ولی این سؤال مطرح است كه چطور ممكن است كه یك شخص هم خدا باشد و هم انسان؟ هم خالق باشد وهم مخلوق؟ هم برتر وهم كهتر؟ این سؤال نیز مانند مسئله تثلیث سالیان سال مورد بحث بوده و در جواب آنها به قدری كتاب نوشته شده كه در عالم مسیحیت Christology(مسیح شناسی)بنیاد گذاری شده است.حل این مسئله گروههای متعددی را در دنیای مسیحیت بوجودآورده است كه همیشه در مقابل هم بوده اند به عنوان مثال:

1-فرقه آریوس:كه قایل به توحید محض بود و می گفت عیسی علیه السلام عبدٌ مخلوقٌ- بنده ی مخلوق است- و او آن كلمه الله است كه به وسیله ی او و آسمانها و زمین را خلق نمود.))

2-نسطوریه:این گروه می گوید: ((حضرت عیسی علیه السلام و مادرش به غیر از الله تعالی دو خدا هستند البته مریم خدا را متولد نكرد بلكه انسان را متولد كرد و الله عزوجل انسان را متولد نكرد بلكه خدا را متولد كرد.))

3– یعقوبیه:این گروه كه به یعقوب برزغانی منسوبند می گویند:((مسیح خودش خدا هست وبا كفر عظیم مردم خدا مرد وبه دار زده شد و کشته شد،عالم وفلك سه روز بدون مدبر بودند پس از مردن،همان خدا بلندشد و همچنان شد كه قبلاً بود. خدا حادث شده بود و حادث قدیم شده بود و هم همان خدا در شكم مریم به صورت حمل بود.))

و گروههای دیگری نیز به وجود آمدند كه كلیسای روم همه را بدعتی وملحد قرار داد و بنیانگزاران گروههای مذكور را تبعید نمودند

به اشكال مختلفی شكنجه دادند.اماكلیسای كاتولیك درحل این معما بیشتر به عبارتهای انجیل یوحنا متكی است ودلایل عقلی خیلی كم و سخیفی را ارایه می دهند كه ابطال آنها برای هر ذی شعوری سهل است.علاوه بر این بسیاری از مسیحیان نیز هم این عقیده را رد می كنند،چنانكه((ریورند)) رئیس دانشگاه پن هال آكسفورد می گوید: (( جناب مسیح نه به معنای جسمانی ادعای پسر الله بودن نمود آن گونه كه از داستان بدون پدر متولد شدن استنباط كرده می شود و نه به معنای روحانی چنین ادعایی داشت چنانكه مجلس نیقیه این ادعا را رد كرد . ایشان (مسیح ) به معنای اخلاقی خودشان را فرزند خدا قرار دادند،چنانكه هر انسان می تواند ادعا بكند یعنی در میان انسان و خدا این نسبت فرزندی و پدری چنان ظاهر می شود كه انسان چنان اخلاقی ازخودش بدهد كه اخلاق خدایی باشد)


منبع : اسلام کوئستلینک منبع

مطلب آشنایی کلی با عقاید مسیحیت در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :آشنایی کلی با عقاید مسیحیت
http://mofidestan.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%ad%db%8c%d8%aa/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :براساس گزارشی که اخیرا مؤسسه AdDuplex منتشر کرده، محبوبیت سرفیس‌پروهای مایکروسافت نسبت به سرفیس بوک و سرفیس لپ‌تاپ در جایگاه بالاتری قرار دارد.

مؤسسه آماری AdDuplex گزارش آماری خود برای ماه نوامبر را منتشر کرده که براساس آن، سرفیس‌پرو‌های مایکروسافت پرفروش‌ترین دستگاه‌ خانواده‌ی سرفیس بوده است. همان‌طور که در تصویر زیر می‌توان مشاهده کرد، جدیدترین محصول از خانواده‌ی سرفیس پرو توانسته فروش بالاتری را نسبت به سرفیس لپ‌تاپ و سرفیس بوک داشته باشد.

سرفیس‌پرو ۲۰۱۷ به‌تنهایی توانسته است ۹.۲ درصد از فروش بخش سرفیس را به خود اختصاص دهد؛ این آمار برای سرفیس بوک و سرفیس لپ‌تاپ به‌ ترتیب ۷.۵ درصد و ۲.۰ درصد بوده است.

فروش سرفیس

شاید دلیل اصلی فروش بیشتر محصولات سرفیس پرو نسبت به دیگر هم‌خانواده‌های خود، قیمت پایین‌تر آن باشد. همچنین قالب ۲ در ۱ تبلت‌های مایکروسافت، عملاً نیاز به لپ‌تاپ را برطرف کرده است؛ از این‌رو کاربران با پرداخت مبلغی کمتر می‌توانند علاوه بر تبلت، یک لپ‌تاپ قدرت‌مند را نیز در اختیار داشته باشند.

علاوه بر آمار بالا، مؤسسه AdDuplex گزارشی درباره‌ی روند به‌روزرسانی نسخه‌های مختلف ویندوز ۱۰ نیز منتشر کرده که براساس آن به‌روزرسانی پاییزه کریترز که با نام فال کریترز شناخته می‌شود، در جایگاه پنجم قرار گرفته است؛ بدین معنی که اکنون از هر ۵ رایانه‌ی ویندوز ۱۰، یک دستگاه از به‌روزرسانی پاییزه کریترز استفاده می‌کند.

آمار نصب آپدیت ویندوز ۱۰

البته با توجه به فروش بیشتر محصولات سرفیس شرکت مایکروسافت، به‌روزرسانی اخیر ویندوز ۱۰ با سرعت بیشتری رشد کرده و اکنون در ۲۰ درصد از رایانه‌های ویندوز ۱۰ مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ جالب است بدانید که این آمار برای به‌روزرسانی کریترز به ۱۸ درصد می‌رسید.لینک منبع

مطلب محبوبیت بیشتر سرفیس پرو نسبت به سرفیس لپ تاپ و سرفیس بوک در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :محبوبیت بیشتر سرفیس پرو نسبت به سرفیس لپ تاپ و سرفیس بوک
http://mofidestan.ir/%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%84/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :وزیر ارتباطات از اخطار به یکی از اپراتورهای تلفن همراه خبر داد.

به گزارش صبحانه،محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرامش از اخطار به یکی از اپراتورهای تلفن همراه خبر داد./جام جم آنلاین

اخطار به یکی از اپراتورهای تلفن همراه +عکسلینک منبع

مطلب اخطار به یکی از اپراتورهای تلفن همراه +عکس در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :اخطار به یکی از اپراتورهای تلفن همراه +عکس
http://mofidestan.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :مایکروسافت مشغول کار روی دیوایس جدیدی برای یادداشت برداری دیجیتالی است

خبرگزاری آریا – مایکروسافت Courier دیوایسی بود که هرگز به دست مشتریان نرسید، اما برای افرادی که ویدیوهای فاش شده از طرح مفهومی آن را مشاهده کردند دیوایس بسیار تأثیرگذاری بود. Courier قرار بود که در نقش یک دفترچه یادداشت دیجیتالی برای کاربران ظاهر شود؛ دیوایسی با دو نمایشگر و یک قلم استایلوس برای یادداشت برداری که می توانست مثل یک کتاب باز و بسته شود.
به گزارش ویندوز سنترال، به نظر می رسد که مایکروسافت مجددا نسبت به احیای ایده Courier علاقه مند شده و در حال حاضر روی دیوایسی مشابه آن کار می کند. از اطلاعاتی که تا کنون فاش شده به نظر می رسد که دیوایس جدید مایکروسافت نهایتا تا سال آینده روانه بازار می شود.
مایکروسافت طی ماه های اخیر به شدت مشغول ایجاد سازگاری میان ویندوز 10 و پردازنده های ARM بوده، و اولین دیوایس های مبتنی بر پردازنده های ARM قرار است که دسامبر سال جاری و در فرم لپ تاپ به دست مشتریان برسند. ویندوز سنترال گزارش می دهد که دیوایس یادداشت برداری جدید مایکروسافت (که در حال حاضر با اسم رمز Andromeda شناخته می شود) هم از یک چیپست ARM بهره خواهد برد.

طرح مفهومی Courierلینک منبع

مطلب مایکروسافت مشغول کار روی دیوایس جدیدی برای یادداشت برداری دیجیتالی است در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :مایکروسافت مشغول کار روی دیوایس جدیدی برای یادداشت برداری دیجیتالی است
http://mofidestan.ir/%d9%85%d8%a7%d9%8a%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%ba%d9%88%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d9%8a-%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d9%8a-3/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :تجمیع کارت‌ها بحث جدیدی نیست و در دولتهای سابق نیز مطرح بوده است. همین یکی دو ماه پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس در خصوص لزوم آن سخن راند، اما طرح جدی آن توسط وزیر جوان کابینه باعث شد تا فتح بابی مجدد در خصوص مسائل مختلف مربوط به آن از امکان پذیر بودن و لوازم فنی و اجرایی و حتی تجاری آن گرفته تا مزایا و معایب احتمالی طرح شکل گیرد.

راهکار واقعی برای تجمیع کارتها چیست؟

به گزارش صبحانه،محمد جواد حبیبی *- جای تردید نیست که سیر رو به رشد فناوری های جدید و گستره زندگی دیجیتال، جای پای این صنعت را در زندگی مردم بیش از پیش پررنگ می‌کند و کارت‌های الکترونیکی در این حوزه نقشی جدی و رو به تزاید یافته‌اند؛ از خدمات عمومی و شهری نظیر گواهینامه وخدمات بیمه و درمان و مدیریت سهمیه‌های سوخت و آب گرفته تا خدمات جزئی و محدود نظیر استفاده از امکانات باشگاه‌های ورزشی و فرهنگی خاص را در بر گرفته است؛ بنابراین این نکته که تعدد این کارت‌ها به یک دغدغه جدی برای مردم بدل شده است، انکارپذیر نیست؛ اما به راستی چرا تمامی تلاش‌های انجام شده و اراده‌های فراونی که در این خصوص وجود داشته و دارد، به توفیق دست نیافته است؟

امکان‌سنجی فنی، اجرایی

فراتر از اظهار نظر شخصی به عنوان یک کارشناس این حوزه یا ارائه راهکار قابل بررسی، باید گفت که از قضا، چنین دغدغه‌ای جزو تعریف مسئله اصلی یکی از حوزه های پر اهمیت دنیای امروز بوده که اتفاقاً با موضوع بحث ما نیز بی ارتباط نیست و آن چیزی نیست جز بستر “تلفن همراه”! همانطور که می‌دانیم اپراتورهای تلفن همراه برای مدیریت و شناسایی مشترکین خود از یک کارت هوشمند تحت عنوان “سیم کارت” استفاده می‌کنند که آنطور که سند انجمن جهانی موبایل می گوید می‌تواند برای بهره‌گیری در امور متنوع دیگری که مورد نیاز کاربران است اعم از کاربردهای احراز هویت، پرداختهای بانکی، بلیت های الکترونیکی و سهیمه بندی و … مورد استفاده قرار گیرد. این طرح که تحت عنوان سامانه مدیریت خدمات مؤتمن یا TSM معرفی شده است تا کنون بارها پیاده سازی شده و در کشور ما نیز عملیاتی سازی آن توسط برخی اپراتورها پیگیری می‌شود و مبتنی بر زیرساختها و معماری تعریف شده در آن، سرویس دهنده های مختلف تجاری می‌توانند ذیل یک کارت واحد، خدمات خود را گرد آورند تا کاربرانی که امروزه تلفن همراه به بخشی لاینفک از زندگی آنها بدل شده است مجبور نباشند برای بهره برداری از خدمات آنها، کارتهای گوناگونی همراه خود داشته باشند. پس می توان نتیجه گرفت که چنین راهکاری هم از حیث فنی و هم از حیث اجرایی و عملیاتی، بدون هیچگونه تردیدی امکان تحقق را داراست. مشکل را پس باید در جای دیگری جست!

مشکلات بخشی و منافع تجاری

بی پرده بخواهیم سخن بگوییم، به نظر می‌رسد مشکل اساسی و اول را منافع تجاری در این حوزه، زمینه ساز شده‌اند. بدیهی است که راه اندازی چنین راهکارهایی، کم یا زیاد، همیشه نیازمند سرمایه گذاری مختلفی بوده است و طبیعی است که فعالان این حوزه منافعی که در بازگشت سرمایه های خود متوقعند و همچنین جامعه مشتریانی که به آن دست یافته‌اند را بی چون و چرا تقدیم دیگران نکنند؛ حتی اگر حمایت های دولتی در بالاترین رده ها نیز از چنین طرح هایی وجود داشته باشد، عجیب نیست که با مقاومت های سهمگینی در این حوزه روبرو شده و بی نتیجه بماند. مخالفتهایی که گاه با بهانه هایی فنی یا حقوقی و اجرایی نیز همراه می‌شود تا با تمام قوا، در برابر این اراده دولتی قد علم کند. مثال در این زمینه کم نیست اما شاید عمومی‌ترین آن را بتوان در بانکها نظاره کرد. در حالیکه از دیر باز شاهد بوده‌ایم کارتهای بانکی با قیمت های بسیار اندک توسط بانکها خریداری شده و گاه تا 50 برابر قیمت خرید آن به مشتریان فروخته شده‌اند، و مهمتر از آن، نقشی نیز در تبلیغات پرحجم بانکها و توسعه برند آنها بازی می‌کنند. آیا می‌توان توقع داشت که این نهاد از همه این منافع صرفنظر کرده و کارتهای خود را به صورت الکترونیکی در کارتی با شمایل دیگر تحت عنوان کارت جامع قرار دهد؟ راهکار چیست؟!

“امکان”، نه “اجبار”! مسئله این است!

متاسفانه باید گفت تصوری غلط در برخی اذهان از نقش دولت وجود دارد که باید در نقش یک ابرمرد وارد شده و ناگاه فضا را دگرگون ساخته و با حرکت انگشت، شب سیاه را به روز روشن مبدل سازد. از نگاه نگارنده، این یک تصور ناصحیح و آسیب زاست و با مشی، سیره و تعالیم دینی ما نیز فاصله بسیار دارد. باید گفت آنجا که تغییری با مردم مرتبط است، حتماً باید به مرور و آرام صورت گیرد و البته در این فرایند گذار، مطابق با شعارهای دینی وانقلابی ملت ما، انتخاب مردم می بایست به عنوان یک عنصر مسئول و باارزش مورد توجه واقع شود تا جامعه را بالغ ساخته و در برابر خطرات ایمن کند. بدیهی است تغییری در سطح اجتماع که با اراده، مشارکت و تمایل آگاهانه مردمی همراه شود آنچنانی قدرتی می یابد که هیچ نیرویی قادر به هماوردی و مقابله در برابر آن نخواهد بود. این، البته یک قاعده ی کلی است که دوست داریم در همه ی امور از دولتمردان خود نظاره کنیم، اما اعتقاد مؤلف بر این است که در موضوع مورد بحث نیز چنین رویکردی بسیار راهگشا و شاه کلید حل این مسئله است. در ادامه این رویکرد، موضوع عدم تصدی گری نیز بحث مهمی است و تاکید بر مشارکت مردم در راه حل نیز از همین روست. به عنوان مثال، در حوزه صنعت پرداخت، هنوز تجربه تلخ شاپرک در کام‌های کنشگران آن زنده است که پس از وقوع مشکلات جدی در حوزه امنیت اطلاعات و بیم‌های بزرگ از صدمه دیدن سرمایه اجتماعی در حوزه این خدمات سودمند و نوپا، با ورود جدی و محدودیت ساز نهادهای حاکمیتی مواجه شدیم که امروز مشکلات ناشی از آن آن بر کسی پوشیده نیست. این البته یک پاسخ ناگزیر به بحران‌هاست و همه خصوصاً صاحبان کسب و کارها باید توجه داشته باشند که درصورتی‌که هزینه‌های اندک برای علاج برخی مشکلات را نپذیرند، هزینه‌هایی که چنین فرجامی بر آنها تحمیل خواهد کرد به مراتب بسیار بیشتر است؛ البته اما این انتظار از دولت می رود که به عنوان سیاست‌گذار، مسیری مناسب و قابل قبول را پیش پای مشتریان و ذینفعان کسب و کارها قرار دهد.

و اما راهکار!

مبتنی بر موارد پیش‌گفته، راهکار پیشنهادی مشخصاً بر این امر استوار است که دولت نه یک بستر مشخص را به عنوان بستر تعیین شده برای کارت تجمیعی معرفی کند، بلکه مبتنی بر بستری فنی و اجرایی که کاملا عملی است و در ادامه بدان اشاره خواهد شد، این امکان را برای کسب و کارها فراهم آورد که کارتهای صادر شده توسط آنها، در صورت خواست مشتریانشان، بتوانند در بر گیرنده خدمات کارتهای سایر کسب و کارها نیز قرار گیرد. این بدان معناست که در مثال مذکور در حوزه بانکی، یک مشتری می‌تواند یک بانک را به عنوان بانکی اصلی خود که از آن احیاناً خدمات بهتری دریافت می‌کند انتخاب کرده و کارت آن را (که منقش به نشان خاص تعریف شده دولتی است که معرف پشتیبانی آن از این خدمت جدید است) دریافت کند؛ سایر بانکها (و ارائه کنندگان خدمات) موظفند مبتنی بر بستری که دولت تهیه کرده و در صورت درخواست مشتری، کارتهای بانکی خود را بر روی کارت بانک اول صادر کنند. با این روش، هم عنصر رقابت در کسب مشتریان همچنان پایدار مانده است و هم از آنجایی‌که فشار این تقاضا نه صرفاً دولتی، بلکه برعهده عموم مردم قرار داده می‌شود، توانی بیش از پیش در اجرای آن ایجاد می‌کند و سرویس دهنده هایی که دیرتر خود را با این فرایند جدید وفق دهند اولویت کمتری در انتخاب مردم خواهند یافت و در معرض تهدید حذف یا کاهش جدی مشتریان در بازار رقابت قرار خواهند گرفت و بدین ترتیب می توان از مزایای پرشمار این طرح، از جمله صرفه جویی فراوان و رضایت بالای مشتریان بهره برد.

همچنین برای کاستن از مقاومت های قابل پیش‌بینی و کاهش احتمال بروز مشکلات ناشی از صدور مجدد در صورت مفقودی برای مشتریان، پیشنهاد می‌شود که در ساختار تعریف شده گروههایی برای کارتها تعیین شود. به عنوان مثال کارتهای قابل تجمیع در سه دسته تعیین شود؛ البته اگرچه چنین شیوه ای ایده آل نیست اما بی شک در نهایت وجود تعداد معدود، بسیار بهتر است از نارضایتی داشتن کارتهای فراوان با مدیریت دشوار.

بستر فنی، اجرایی

تشریح بستر مورد نیاز جهت اجرای این طرح قطعاً خارج از مجال و طاقت این نوشتار است اما اجمالا به ارکان آن اشاره می‌شود.

جزء اصلی این راهکار که ملهم از راهکار مذکور در بستر تلفن همراه است، یک نهاد قابل اعتماد دولتی است که عملیات پیش شخصی سازی را برای کارت های هوشمند انجام می دهد. سپس، ارائه دهندگان خدمات مطابق ضوابط اعلامی نهاد دولتی و در هماهنگی فنی و اجرایی با آن، اقدام به نصب برنامک خود به همراه اطلاعات مورد نیاز امنیتی و شخصی سازی آن جهت افزودن خدمات خود به کارت هوشمند می‌کنند. همچنین برای مفقودی و آسیب دیدگی کارت نیز می توان زیرساختهایی یه منظور مدیریت آن ایجاد کرد. بدیهی است نهاد دولتی می بایست زیرساختی جهت حذف خدمات موجود بر روی کارت نیز ارائه کند تا ضمن حفظ رضایت مشتریان، بازار رقابت را نیز تشدید کند.

* کارشناس فناوری اطلاعاتلینک منبع

مطلب راهکار واقعی برای تجمیع کارتها چیست؟ در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :راهکار واقعی برای تجمیع کارتها چیست؟
http://mofidestan.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%85%db%8c%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-2/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


کانتور کردن انواع مدلهای بینی

روش مناسب کانتور کردن انواع مدلهای بینی

شکل بینی در زیبایی و فرم صورت بسیار تأثیر گذار است. مثلاً اگر شما بتوانید فرم صورتتان را درست تشخیص دهید، می توانید مدل مویی را انتخاب کنید که مناسب فرم صورتتان باشد. در مورد بینی هم همین طور است. با تشخیص درست فرم بینی، می توانید روش مناسب کانتور کردن آن ها را نیز پیدا کنید.

کانتور کردن انواع مدلهای بینی

بینی تخت

اگر بینی تختی دارید، پل بینی شما نیز تخت یا نامشخص به نظر می رسد. برای مشخص کردن آن یا برای این که این توهم را ایجاد کنید که بینی شما ساختار استخوانی و تراشیده مانند دارد، روی هر دو طرف پل بینی، با استفاده از سایه ی کانتور، دو خط صاف بکشید.

بینی مثلثی

بینی های مثلثی در قسمت سوراخ های بینی پهن تر از بالای بینی هستند. برای ایجاد تعادل فقط نوک بینی را کانتور کرده و برای زیر گوشه های داخلی ابروهایتان از هایلایتر استفاده کنید.

کانتور کردن انواع مدلهای بینی

در این نوع بینی ها، خطی که از ابروها به سمت لب پایین می آید صاف نیست و کمی کج به نظر می رسد. برای اصلاح این فرم، با استفاده از سایه ی کانتور، یک خط صاف روی هر دو طرف پل بینی بکشید و برای قسمت وسط از هایلایتر استفاده کنید.

بینی پیازی

اگر بینی شما پیازی شکل است، (با پل باریک و سوراخ های پهن)، بالاترین قسمت و پایین ترین قسمت بینی خود را کانتور کنید و در مرکز پل بینی از هایلایتر استفاه کنید.

بینی بی قاعده یا غیر معمولی

این نوع بینی ها اغلب یک فرورفتگی کوچک در یک طرف مرکز پل بینی دارند. برای اصلاح این قسمت از هایلایتر استفاده کنید تا هر گونه سایه غیر عادی و نامنظم را اصلاح کنید.

بینی سنگین

این فرم بینی پیشانی یا خط ابرو را برجسته و یا سنگین نشان می دهد و سایه ای روی پل بینی ایجاد می کند. بین ابروهایتان از هایلایتر به شکل مثلثی استفاده کنید تا از نظر بصری این قسمت را طوری نشان دهید که انگار به سمت بالا کشیده شده است.

بینی باریک

بینی های باریک پل بسیار باریک و نازکی دارند. با استفاده از هایلایت در دو خط صاف روی هر دو طرف پل بینی، ضخامت آن را کمی بیشتر کنید.

منبع: زیباشو دات کام

 

The post روش مناسب کانتور کردن انواع مدلهای بینی appeared first on جذاب.


لینک منبع و پست :روش مناسب کانتور کردن انواع مدلهای بینی
http://www.jazzaab.net/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%af%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86.htmlنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


کاشت سبزه عید زیبا با تخمه کدو

آموزش کاشت سبزه عید زیبا با تخمه کدو

اگر علاقه مندید تنوعی در سفره عید امسال خود دهید و سبزه ای متفاوت را برای عید نوروز امسال سبز کنید آموزش زیر را تا انتها دنبال کنید . میتوان با سبز کردن دانه های دیگر گیاهان سبزه های زیبایی را برای عید تهیه نمود .سبزه عید را بیشتر با بذرهایی مثل گندم، عدس، ماش، شاهی و … می کارند و کاشت سبزه عید با تخم کدو کمی متفاوت هست.

 

مواد و لوازم مورد نیاز برای کاشت سبزه :

 

تخمه کدو (حدود ۲۵۰ گرم که بسته به سایز سبد متغیر است)

سبد (سبد گرد به قطر ۳۰ سانتیمتر و ارتفاع ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر)

تکه ای پلاستیک شفاف

خاک گلخانه

 

روش کاشت سبزه عید با تخمه کدو :

 

برای کاشت این سبزه ، تخمه کدو مرمری که دانه های درشتی دارند را از آجیل فروشی ها تهیه کنید.تخمه ها را ۴۸ ساعت خیس کنید.

 

تخمه کدوهایی که روی آب می آیند خراب هستند، آنها را دور بریزید.در این مدت چند بار آب آن را عوض کنید.

 

بعد از ۴۸ ساعت خیساندن تخمه کدوها را در پارچه نمدار بریزید.به مدت دو تا سه روز مرتب پارچه را با آب اسپری کنید تا جوانه کدوها به شکل قلاب شوند.

 

وقتی جوانه ها ظاهر شدند دانه هایی که جوانه نزده اند را نکارید. فقط جوانه هایی که فعال شده اند را بکارید. جوانه های فعال نشده باعث خرابی سبزه می شوند.یک پلاستیک شفاف ته سبد قرار دهید و چند جای آن را سوراخ کنید، ۱۰ سانتیمتر خاک گلخانه بریزید و آن را مرطوب کنید.

 

کدوها را روی آن بریزید و یک پلاستیک شفاف که چند جای آن را سوارخ سه سانتی ایجاد کرده اید روی آن قرار دهید.روزی دو بار کدوها را اسپری کنید تا سبز شوند. وقتی جوانه ها سبز شدند پلاستیک را بر دارید.

 

در این حالت روزی یک بار آبدهی کافی است.این سبزه بسیار زیبا و ماندگار است و از موقعی که کدو را خیس می کنید تا وقتی کاملا سبز شود ۱۵ روز زمان لازم است و تا روز ۱۳ روز زیبا و با طراوت می ماند، بر خلاف گندم که زود علفی می شود.

 

 

The post کاشت سبزه عید زیبا با تخمه کدو + آموزش appeared first on جذاب.


لینک منبع و پست :کاشت سبزه عید زیبا با تخمه کدو + آموزش
http://www.jazzaab.net/%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%87-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%af%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4.htmlنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


طنز نوشته های خنده دار,طنز نوشته های باحال

سری جدید و خنده دار نوشته های طنز کوتاه

 

 

قربون خدا برم هیچ دقت کردین میوه های بهار و تابستون همه لختن یا لباس نازک تنشونه مثل توت فرنگی انگور البالو گیلاس زرد آلو

…اما میوه های زمستون کاپشن و اورکت پوشیدن مثل پرتقال و نارنگی، لا مصب کیوی لباس پشمی پوشیده انار هم که دیگه پالتو چرم تنشه

***********************************

طنز نوشته های کوتاه جالب

حس بد یعنی:

فیلم رقصیدن 10سال پیشتو جلوی جمع ببینی

یعنیا ادم نابود میشه!!!

مخصوصا اونجاش که میلرزونی میری پایین میای بالا

***********************************

جدید ترین طنز نوشته ها

میری حموم آب داغو وامیکنی ۴۰۰ساعت وامیستی تاداغ شه

حالا کافیه تودستشویی اشتباهی آب داغو وا کنی

تو۲۰صدم ثانیه میرسه به ۱۲۰درجه سانتی گراد

***********************************

جوک خنده دار خفن

ملانصر الدین رفیقش فوت میشه نمیدونه چطور خبرو به زن رفیقش بگه

بهش میگه شوهرت رفته یک زن گرفته !!!

.

.

.

.

زن رفیقش: الهی جنازشو بیارن خونه!!

ملا نصرالدین : بچه ها جنازه رو بیارید تو ..

***********************************

طنز نوشته های جدید

ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺷﺪ، ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺮﺩ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﺻﻮﺭﺗﻢ، ﻣﻨﻢ ﻳﻬﻮ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﻓﺎﺯ ﻫﻨﺪﻱ ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﺰﻥ پدر!.. ﺑﺰﻥ… ﺑﺬﺍﺭ بفهمم ﮐﻪ پدﺭ ﺑﺎﻻى ﺳﺮﻣﻪ.

ﺑﺰﻥ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻫﻨﻮﺯ بی ﺻﺎﺣﺎﺏ ﻧﺸﺪﻡ…

ﺑﺎبامم چنان ﺯﺩ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻢ که مث لواشک چسپیدم به فرش!! نمیدونم چراتو فیلما همدیگه رو بغل میکردن!!!

***********************************

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب

تنها چیز که توی ایران بصورت کامل ریشه کن شده..

بستن موبایل به کمربند شلواره

خییییییلی افتضاح بود

الان یهو یادش افتادم

***********************************

جوک خنده دار باحال

روباهی داشت به حیوونا دروغ میگفت،

میگفت من گاهی گرگ میخورم،

گاهی پلنگ میخورم،

گاهی شیر میخورم…

روشو برگردوند دید شیر پشت سرش ایستاده، گفت: گاهی هم گوه میخورم

حکایت خیلیاس

***********************************

سری جدید و خنده دار نوشته های طنز کوتاه

خارجیا :

تشییع جنازه=گریه

کنسرت=رقص و شادی

مسافرت=تفریح

تولد= شادی

سر کار=کار

دریا=شنا

پشت فرمون=رانندگی

ایرانیها:

تشییع جنازه=موبایل

کنسرت=موبایل

مسافرت=موبایل

تولد=موبایل

سرکار=موبایل

دریا=موبایل

پشت فرمون=موبایل

***********************************

طنز نوشته های کوتاه

همیشه آرزوم این بود مخاطب خاصم بهم خیانت کنه و عکساشو بندازم تو شومینه بسوزه ولی

خوب اولا که عکساشو ندارم ،

دوما من اصلا‌ مخاطب خاص ندارم

و سوما هم بین خودمون بمونه ، شومینه هم نداریم !

***********************************

طنز نوشته های جدید

از زنان کشور های مختلف سوال شد…

اگر شوهرتون رو با زن دیگری ببینید با شوهرتون چیکار میکنید؟؟

زن سویسی : ازش میپرسم از چی من خوشش نیومده؟

زن روسی : خونه رو ترک میکنم…

زن ایتالیایی : اون زن رو میکشم…

زن اسپانیایی : شوهرم رو میکشم…

زن آمریکایی : جفتشون رو میکشم…

زن ایرانی : شوهر من از این کارها نمیکنه. …..

***********************************

طنز نوشته های خنده دار

پشت سر هر مرد موفقی

.

.

هیچی نیست.

.

.

زرنگ بوده ، گول دخترا رو نخورده ، چسبیده به زندگیش ، پولاشو جمع كرده ، زندگیش روبراه شده

***********************************

سری جدید و خنده دار نوشته های طنز کوتاه

یه دوستی دارم خیلی آدم کثیف و غیربهداشتیه

الان داره با سوییچ ماشینم سنگای ته کفششو درمیاره

اصلا انگار نه انگار که من با این سوییچ گوشامو تمیز میکنم !

***********************************

جوک باحال خنده دار

وقتی با خودم میگم:

کاش می شد به گذشته برگشت…

سریع بعدش یاد ابروهام و سیبیلام میفتم!

.

میگم غلط کردم!

خلوت کردن یه دختر با خودش

***********************************

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب

تو خونمون از ترس مامانم طوری فرهنگ سازی شده که همه با لیوان میرن دم یخچال

.

.

ولی پارچو سر می کشن و خیلی آروم میان لیوان میزارن سرجاش و میرن … !

 

The post سری جدید و خنده دار نوشته های طنز کوتاه (54) appeared first on جذاب.


لینک منبع و پست :سری جدید و خنده دار نوشته های طنز کوتاه (54)
http://www.jazzaab.net/%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d9%86%d8%b2-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-54.htmlنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 21 تیر 1396 :: نویسنده : نویسندهمفیدستان:

دعای برکت و امنیت شهر از جمله دعاهای قرآنی است که از حضرت ابراهیم نقل شده است. دعای طلب امنیت و برکت شهر در آیه ۱۲۶ سوره بقره آمده است.

در روزگاری به سر می بریم که انواع مشکلات ممکن است شهر محل زندگی ما را تهدید کند. از دزدی و ناامنی گرفته تا دشمنان خارجی و حمله آنان. حتی داشتن یک همسایه بد هم می تواند امنیت و آسایش را از انسان بگیرد. دعای طلب برکت و امنیت یکی از دعاهای قرانی است که می تواند به شما برای رسیدن به آرامش کمک کند.

دعای برکت و امنیت شهر

برای امنیت و برکت شهری که در آن زندگی می کنید می توانید دعای قرانی زیر را بخوانید:

«رَبِّ اجعَل هٰذا بَلَدًا آمِنًا وَ ارزُق اَهلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَن آمَنَ مِنهُم بِاللهِ وَ الیومِ الآخِرِ»

(قسمتی از آیه ۱۲۶ سوره بقره)

«پروردگارا این شهر را محل امن و آسایش قرار ده و اهلش را که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند از انواع روزی ها بهره مند ساز»

دعای طلب برکت و امنیت شهر از کیست؟

این دعایی است که حضرت ابراهیم (ع) پس از اتمام ساخت خانه کعبه برای اهل مکه کرد و برای آنها طلب امنیت و روزی می کند و خداوند دعایش را مستجاب نمود.

دعای طلب امنیت و برکت شهر

دعای برکت و امنیت شهر شامل چه کسانی می شود؟

حضرت ابراهیم (ع) در این دعای قرانی قید «من آمن منهم» را به کار برد تا دعایش فقط شامل حال مومنان بشود خداوند این محدویت را نپذیرفت و اعطاى رزق مادى به کفار امتناع نورزید. این بدان معناست که رزق مادى مهم نیست و به اهل و نااهل داده مى ‏شود، اما مقامات معنوى و اجتماعى و رهبرى، بسیار مهم است و به هر کس واگذار نمى‏ شود.

در ادامه این آیه می خوانیم:

«قالَ وَ مَنْ کَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلیلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلی‏ عَذابِ النَّارِ وَ بِئْسَ الْمَصیرُ»

«خدای متعال فرمود: به آنها هم که ایمان نیاورند و کافر شوند چند صباحی روزی می دهم و آنان را بهره مند می سازم و سپس به سوی عذاب دوزخ که بد بازگشتگاهی است روان شان می کنم، روانه کردنی از روی اضطرار و بیچارگی»

جایگاه نعمت های مادی برای مومنین و کفار

نعمت‌های دنیوی برای مومن و کافر فراهم است اما برای مومنان رزق است و مایه رشد و برای کافران متاع و بهره‌ای است محدود و مدت‌دار و مقدمه عذاب. این خود ما هستیم که نوع بهره‌مندیمان را مشخص می‌کنیم.

منبع: کتاب مرا زیباتر بخوانید! (ربناهای قرآنی)لینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب دعای برکت و امنیت شهر – دعاهای قرآنی در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :دعای برکت و امنیت شهر – دعاهای قرآنی
http://mofidestan.ir/%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تصویر آماده‌سازی موشک فالکون ۹ برای پرتاب سنگین‌ترین محموله خود


دانش > نجوم – موشک فالکون ۹ در حال آماده‌سازی در سکوی شماره‌ ۳۹A پایگاه فضایی فلوریدا است تا برای پرتاب ماهواره‌ اینتل‌ست به کار گرفته شود. این ماهواره سنگین‌ترین محموله‌‌ای خواهد بود که اسپیس‌اکس به فضا پرتاب کرده است.

به گزارش خبرآنلاین،فالکن ۹ موشکی تجاری از گروهِ موشک های شرکتِ اسپیس‌اکس است. فالکن ۹ برای بردن محموله به مدار زمین طراحی و ساخته شده و بلندای آن به ۶۷ متر می رسد.
۵۴۵۴لینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب تصویر آماده‌سازی موشک فالکون ۹ برای پرتاب سنگین‌ترین محموله خود در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :تصویر آماده‌سازی موشک فالکون ۹ برای پرتاب سنگین‌ترین محموله خود
http://mofidestan.ir/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b4%da%a9-%d9%81%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%88%d9%86-%db%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مفیدستان:

راستان نیوز |

شاید سال ۲۰۱۷ برای خرید یک شاسی‌بلند لوکس زمان خوبی باشد چرا که به طرز عجیبی رقابت در بین شاسی‌بلندسازان برای رقابت در انتقال پویاتر قدرت و ارائه لوکس در یک خودرو افزایش یافته است.

به گزارش “کارز. یو اس نیوز”، مدل‌های SUV از یک مدل GLC مرسدس تا یک پورشه ماکان کامپکت یا یک تمام الکتریکی مانند مدل X تسلا به شکلی عجیب پویایی و داینامیک خود را افزایش داده‌اند. از طرفی کابین این خودروها مملو از صفحه نمایش‌های لمسی و نمایشگرهای باکیفیت بصری هستند. ویژگی‌های پیشرفته‌ای مانند کنترل کروز تطبیقی، نگه‌دارنده بین خطوط و انواع دیگری از این فناوری‌ها در این خودروها به امنیت شما در حین رانندگی کمک می‌کند. با برخی از لوکس‌ترن شاسی‌بلندهای جهان آشنا شوید.

تسلا مدل X 2016

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند

پورشه ماکان ۲۰۱۶

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند

پورشه کاین ۲۰۱۷

لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان (+عکس)

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند

لکسوس RX 350 2017

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند

بی‌ام‌و X5 2017

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند

جگوار اف پیس ۲۰۱۷

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند

آئودی Q7 2017

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند

مرسدس بنز GLC 2017

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند

مرسدس بنز GLS 2017

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند

این خودروها در میان لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان قرار دارند


عصرایرانلینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط

مطلب لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان | تصاویر در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :لوکس‌ترین شاسی‌بلندهای جهان | تصاویر
http://mofidestan.ir/%d9%84%d9%88%da%a9%d8%b3%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%b3%db%8c%e2%80%8c%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مفیدستان:

مردی از اولیای الهی، در بیابانی گم شده بود. پس از ساعتها سردرگمی و تشنگی، بر سر چاه آبی رسید. وقتی که قصد کرد تا از آب چاه بنوشد. متوجه شد که ارتفاع آب خیلی پایین است؛ و بدون دلو و طناب نمی توان از آن آب کشید. هرچه گشت، نتوانست وسیله ای برای آب کشیدن بیابد. لذا روی تخته سنگی دراز کشید و بی حال افتاد. پس از لحظاتی، یک گله آهو پدیدار شد و بر سر چاه آمدند. بلافاصله، آب از چاه بیرون آمد و همه آن حیوانات از آن نوشیدند و رفتند. با رفتن آنها، آب چاه هم پایین رفت! آن ولی خدا با دیدن این منظره، دلش شکست و رو به آسمان کرد و گفت: خدایا! می خواستی با همان چشمی که به آهوهایت نگاه کردی، به من هم نگاه کنی! همان لحظه ندا آمد: ای بنده من، تو چشمت به دنبال دلو و طناب بود، باید بروی و آن را پیدا کنی. اما آن زبان بسته ها، امیدی به غیر از من نداشتند، لذا من هم به آنها آب دادم.

نقل مطالب و داستانها با ذکر منبع ، رعایت اخلاق و امانتداری است.لینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب آب نوشیدن آهوان از چاه بدون دلو و طناب (داستانک) در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :آب نوشیدن آهوان از چاه بدون دلو و طناب (داستانک)
http://mofidestan.ir/%d8%a2%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d9%88-%d9%88-%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%af/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 14 خرداد 1396 :: نویسنده : نویسندهمفیدستان:

 vegetables

مصرف چربی برای همه ما به عنوان زنگ خطری برای کلسترول،چاقی، دیابت، فشارخون و سایر بیماری های مرتبط جا افتاده است اما ضروری است که بدانیم بدن ما به برخی از چربی های سالم نیاز دارد و باید آنها را در رژیم غذایی خود استفاده کنیم.

به گزارش آلامتو و به نقل از دکتر کرمانی؛ متاسفانه بسیاری از مردم کمبود دو نوع حیاتی از چربی ها را دارند: ایکوزاپنتانوئیک اسید ( EPA ) و دوكو زا هگزا انوئیك اسید ( DHA ). از آنجا که مردم به اندازه کافی ماهی های چرب کم جیوه و دیگر غذاهای سرشار از اسید چرب امگا ۳ نمی خورند استفاده از مکمل های حاوی روغن ماهی تبدیل به یک اجبار شده است.

چگونه مصرف چربی مان در طول تاریخ تغییر کرده است؟

روزگاری بود که مقدار تقریبا مساوی از اسید چرب های امگا ۳ و اسید چرب های امگا ۶ می خوردیم. اما ۱۴۰ سال پیش و زمانی که انقلاب صنعتی در دنیا رخ داد، صنعت روغن نباتی نیز شروع به رشد کرد و میزان مصرف امگا ۶ افراد افزایش یافت و روی سطح امگا ۳ تاثیر منفی گذاشت.

مصرف روغن نباتی در طول پایان قرن بیستم بیشتر هم شد و امگا ۶ التهاب آور را در برنامه غذایی مان برجسته تر کرد. تحقیقات از التهاب مزمن، به عنوان یکی از عوامل اصلی بیماری های مدرن یاد می کنند. وقتی مقدار زیادی امگا ۶ مصرف می کنید التهاب را افزایش می دهید در حالی که اسید چرب امگا ۳ کاهش دهنده التهاب را کم می کنید.

مزایای اسید چرب امگا ۳

اسید چرب امگا ۳ مزایای فراوانی دارد. تحقیقات نشان داده بیمارانی که پس از حمله قلبی از مکمل روغن ماهی استفاده می کنند، خطر مرگ ناگهانی و دیگر حملات قلبی را به شدت کاهش می دهند. در یک بررسی دیگر که روی ۷۲ تحقیق انجام شده بود که شامل ۶۰۰٫۰۰۰ فرد در ۱۹ کشور می شد محققان به این نتیجه رسیدند که سطح امگا ۳ مستقیما با بیماری های قلبی در ارتباط است.

روغن ماهی می تواند روی سلامت روان نیز تاثیر بگذارد. تحقیقات نشان داده اسید چرب های امگا ۳ می تواند به پیشگیری از آلزایمر کمک کند، اختلال نقص توجه را بهبود ببخشد و به بهبود افسردگی کمک کند. در واقع تحقیقات نشان داده مکمل های روغن ماهی می توانند به اندازه داروهای ضد افسردگی برای درمان افسردگی مفید باشند. دیگر تحقیقات نشان داده اند روغن ماهی می تواند از بیماری های مختلف خود ایمنی و التهابی پیشگیری کند و یا تاثیرشان را معکوس نماید. بیماری هایی از جمله آرتروز، بیماری کرون، کولیت اولسراتیو، پسوریازیس، لوپوس، ام اس و سردردهای میگرنی.

تمام روغن های ماهی یکسان نیستند. روغن ماهی با کیفیت باید به خوبی فیلتر شده باشد و از منابع پایدار آمده باشد. توسط دیگر اورگان ها آنالیز و با آنتی اکسیدان ها ترکیب شده باشد چون روغن ماهی چربی اشباع نشده ای است که می تواند به سرعت فاسد شود. حتی اگر مرتب از ماهی های پر چرب استفاده کنید باز هم ممکن است به اندازه کافی امگا ۳ دریافت نکنید. در ادامه به شما خواهیم گفت روغن ماهی چگونه بسته به اهدافی که دارید می تواند به سلامتتان کمک کند.

تحقیقات نشان داده یک برنامه غذایی با چربی های سالم، مخصوصا اسید چرب های EPA و DHA در روغن ماهی به کاهش چربی کلی بدن در مقایسه با دیگر چربی ها کمک می کند. روغن ماهی حتی می تواند به شکلی مثبت روی هورمون های استرس از جمله کورتیزول تاثیر بگذارد تا التهاب مزمن را که گاهی مانع کاهش وزن می شود کاهش دهد.

تحقیقات نشان داده DHA و EPA می توانند به بهبود خلق و خو، بهتر شدن افسردگی و تقویت کلی عملکرد شناختی کمک کند. DHA برای رشد و عملکرد مغز مفید است در حالی که EPA خلق و خو و رفتار را بهبود می دهد.

التهاب تمام بیماری ها را تحت تاثیر قرار می دهد از جمله زوال عقل و آلزایمر. تحقیقات نشان داده اند امگا ۳ می تواند نشانه های آلزایمر را کاهش دهد و از زوال عقل پیشگیری نماید.

روغن ماهی می تواند استرس و آسیب های مربوط به استرس را کاهش دهد. یک تحقیق نشان داد استفاده از روغن ماهی تنها برای ۳ هفته چندین عامل استرس را کاهش می دهد، از جمله کورتیول و آدرنالین.

روغن ماهی می تواند خطر ابتلا به بسیاری از سرطان ها را تا حدود زیادی کاهش دهد از جمله سرطان روده، پروستات و سرطان سینه. روغن ماهی می تواند باعث شود داروهای مرسوم ضد سرطان تاثیر گذارتر شوند و همچنین به خودی خود تاثیر دارویی بگذارد.

ترکیب روغن ماهی با کیفیت و رژیم غذایی دارای چربی های سالم و گلیسمی پایین، راهی می سازد تا سالم و لاغرتر شوید.لینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط

مطلب خواص روغن ماهی برای سلامت کلی بدن در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :خواص روغن ماهی برای سلامت کلی بدن
http://mofidestan.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 11 خرداد 1396 :: نویسنده : نویسندهمفیدستان:

در حال بار گزاری ….

<!--[if IE]> <![endif]-->

  • تعداد بازدید :
  • یکشنبه ۱۳۸۱/۰۵/۲۰
  • تاریخ :لینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط با این موضوع

اخبار،اخبار روز،اخبار خبرگزاری هادر این بخش شما با انواع اخبار غزهاخبار ایراناخبار سوریهاخبار اخبار روز غزه فان وسرگرمیتعداد بازدید ا نظرات ا موضوع سرگرمیفان وسرگرمیفیلم سینماییدانلود رایگان فیلم خبرگزاری انا خبرگزاری اناخبرگزاری آنا وابسته بهخبرگزاری اناتولیخبرگزاری انارستانخبرگزاری آنا اعمال ماه صفر برای دفع بالایای این ماهاعمال ماه صفر علت نامگذاری ماه صفر ماه صفر دومین ماه قمری است که برای آغاز آن اعمالی فضیلت و اعمال ماه مبارك رجبماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان شرافت زیادی دارند و در فضیلت آنها روایات بسیاری وارد کیفیت خواندن نماز شب کیفیت خواندن نماز شب نماز شب رکعت است که ابتدا رکعت نماز به صورت نماز دو رکعتی وبلاگ شخصی فرهاد داودوندیبه نام خدا جا دارد که از امثال آقای فرهاد داودوندی تشکر کنیم بخاطر تاثیر مستقیم در پایگاه خبری تحلیلی فردا اخبار ایران و جهان برخی از پدر و مادرها ترفندی که برای بچه‌ها می‌ریزند این است که حمید بقایی از مقام معظم رهبری که دستور آزادی بنده را …سخنرانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در جمع نخبگان حمید بقایی از مقام معظم آیا اثرات خودارضایی بعد از ترک از بین میره؟ جدید اثراتخودارضاییبعدترکآیا اثرات خودارضایی بعد از ترک از بین میره؟ نامه زیر در یکی از سایت های پرسش و پاسخ سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم مشاهده متن کامل سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم سه روز آخر شعبان را از دست سه سریال با نام سه روز اخر ماه شعبان را از دست ندهیم پایگاه اطلاع رسانی پیشنهاد ویژه سه روز آخر ماه شعبان را از دست ندهیم هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بدارد و آن را به سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم سهروزآخرشعبان سه روز آخر شعبان را از بزرگ به دست آوریم دلی که مملو از آخر شعبان را از دست ندهیم سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم سه روز آخر شعبان را از دست سه روز آخر شعبان را از دست سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم کس سه روز آخر ماه شعبان را یک روز از ماه شعبان را سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم لینك قبلی لینك بعدی سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بدارد و آن را به ماه اهمیت سه روز آخر شعبان اهمیتسهروزآخرشعبان سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم دست آوریم دلی که مملو از سه روز آخر ماه شعبان را سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم « گلستان بلاگ سهروزآخرشعبانرااز سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم دست آوریم دلی که مملو از سه روز آخر ماه شعبان را لیله الرغائب را از دست ندهیم

مطلب سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم! در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :سه روز آخر شعبان را از دست ندهیم!
http://mofidestan.ir/%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مفیدستان:

ایسنا: اولین کامپیوتر کوانتومی در مقیاس بزرگ و عملیاتی در دانشگاه ساسکس انگلیس ساخته شد. به نقل از یو.هرالد، یکی از مهمترین قابلیت‌های سیستم‌های کامپیوتری توانایی انجام محاسبات موازی و چندگانه است. چیزی که سازمان‌های دانش‌محور مانند ناسا شدیدا به آن نیاز دارند.

اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد

پیش از این سریع‌ترین کامپیوتر موجود در دنیا ساخت آی.بی.ام بود اما محققان دانشگاه ساسکس انگلیس اعلام کردند که موفق به ساخت کامپیوترهای کوانتومی در مقیاس بزرگ و عملیاتی شده‌اند و این موضوع می‌تواند دنیای فناوری را با یک انقلاب و تحول عظیم مواجه کند.

کامپیوترهای کوانتومی می‌توانند محاسبات را بسیار سریع‌تر از سیستم‌های معمولی انجام دهند و برخی مسائل را که ممکن است حل آنها برای سیستم‌های معمولی از چندین ساعت تا چند روز طول بکشد، در چند ثانیه حل کنند! دلیل این موضوع این است که سیستم‌های معمولی از واحد بیت برای انجام محاسبات استفاده می‌کنند اما سیستم‌های کوانتومی از کیوبیت استفاده می‌کنند که از بیت بزرگتر بوده و حجم بیشتری برای داده‌ها دارد.

قدم بعدی برای محققان ساخت دستگاهی است که از پردازش حجم داده‌ای ۱۰ کیوبیتی پشتیبانی کند که در صورت موفقیت آنها می‌توان گفت دنیای فناوری به طور کامل دگرگون خواهد شد.

در پروژه دانشگاه ساسکس متخصصانی از گوگل، دانشگاه آرهوس و چند موسسه تحقیقاتی در زمینه علوم کامپیوتر همکاری می‌کنند.

پیش از این سیستم‌های کوانتومی از نظر تئوری وجود داشتند اما این اولین بار است که یک سیستم در مقیاس بزرگ و عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تیم تحقیقاتی دانشگاه ساسکس چند سال است که بر روی جنبه‌های مختلف این سیستم‌ها نظیر ابعاد، اجزا، سیستم مصرف برق و سامانه خنک‌کننده آن کار می‌کنند و در حال حاضر بر روی ساخت دستگاه ۱۰کیوبیتی متمرکز هستند.لینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط

اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد اولینکامپیوترکوانتومیعملیاتیجهان امروز اطلاعات کد خبر ۲۰۲۵۸۵ تاریخ انتشار ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۶۰۰ صفحه نخست » عمومی اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد اولین کامپیوتر کوانتومی در مقیاس بزرگ و عملیاتی بیشتر نتایج خبر اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد ایسنا ۴ ساعت پیش به گزارش ایسنا به نقل از یوهرالد، یکی از مهمترین قابلیت های سیستم های کامپیوتری توانایی انجام محاسبات موازی و چندگانه است چیزی که سازمان های دانش محور مانند ناسا شدیدا به آن نیاز دارند اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد صبحانه آنلاین ۴۶ دقیقه پیش اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد برترین ها ۱ ساعت پیش نتایج بیشتر ادامه نتایج وب اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد اولینکامپیوترکوانتومیعملیاتیج امروز ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۶۳۹ بولتن » فناوری اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد اولین کامپیوتر کوانتومی در مقیاس بزرگ و عملیاتی در دانشگاه ساسکس انگلیس ساخته شد به بیشتر اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد امروز و مد گردشگری زناشویی آشپزی کودکان مذهبی سرگرمی تصاویر استخدام تبلیغات اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد دقیقه پیش علمی آخرین خبر اولین کامپیوتر کوانتومی بیشتر تولید خودرو در جهان افزایش یافت امروز اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد برگزاری نخستین نمایشگاه محصولات دانش بنیان فرهنگی دانشگاه آزاد ابعاد حادثه پلاسکو فردا در شورای شهر بررسی می‌شود جستجوی بیشتر کاهش درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان امروز توسعه بانک خون بندناف اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد برگزاری نخستین نمایشگاه محصولات دانش بنیان فرهنگی دانشگاه آزاد ابعاد حادثه پلاسکو فردا در شورای شهر بیشتر اولین کامپیوتر کوانتومی جهان توسط مایکروسافت ساخته می شود اخبار اولینکامپیوترکوانتومیمایکروسافت ۱۳۹۵۹۵ شما آینده تان را پیش بینی می کند کامپیوتر کوانتومی جهان مایکروسافتاولین کامپیوتر کوانتومی جهان توسط مایکروسافت ساخته می شود هدست مایکروسافتحداقل مشخصات سخت افزاری بیشتر اولین کامپیوتر کوانتومی تجاری جهان توسط ساخته شدسایت برنامه اولینکامپیوت ۱۳۹۴۱۱۴ مقدماتی چالوس دوره آموزشی ‎‎‎ مقدماتی تحت ویندوز چالوس نمایش نتایج تا از نام تاپیک اولین کامپیوتر کوانتومی تجاری جهان توسط ساخته شد ابزار های بیشتر دربارهء « اولین کامپیوتر کوانتومی تجاری جهان توسط ساخته شد» ۱۳۹۳۱۱۳ برنامه نویس اخبار و اعلانات گفتگوی عمومی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دربارهء « اولین کامپیوتر کوانتومی تجاری جهان توسط ساخته شد» دربارهء بیشتر اخبار چهره ها و ستاره های مشهور جهان در اینستاگرام امروز منبع پارس ناز مطالب پیشنهادی تصاویر مراسم رسمی افتتاحیه شیراز پایتخت جوانان جهان اسلام چهره ها «رضا رشید پور» امشب با برنامه «شرایط خاص» می آید اولین کامپیوتر کوانتومی بیشتر نخستین حافظه قابل استفاده در رایانه های کوانتومی ساخته ۱۳۹۴۱۰۲۱ کامپیوترهای کوانتومی پیشرفت کامپیوترها از گذشته تا به امروز نخستین حافظه قابل استفاده در رایانه های کوانتومی ساخته شد دانشمندان برای نخستین بار موفق شده اند یکی از اجزای بیشتر اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد امروز و مد گردشگری زناشویی آشپزی کودکان مذهبی سرگرمی تصاویر استخدام تبلیغات اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد دقیقه پیش علمی آخرین خبر اولین کامپیوتر کوانتومی بیشتر کاهش درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان امروز توسعه بانک خون بندناف اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد برگزاری نخستین نمایشگاه محصولات دانش بنیان فرهنگی دانشگاه آزاد ابعاد حادثه پلاسکو فردا در شورای شهر بیشتر تولید خودرو در جهان افزایش یافت امروز اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد برگزاری نخستین نمایشگاه محصولات دانش بنیان فرهنگی دانشگاه آزاد ابعاد حادثه پلاسکو فردا در شورای شهر بررسی می‌شود جستجوی بیشتر اولین کامپیوتر کوانتومی جهان توسط مایکروسافت ساخته می شود اخبار اولینکامپیوترکوانتومیمایکروسافت ۱۳۹۵۹۵ شما آینده تان را پیش بینی می کند کامپیوتر کوانتومی جهان مایکروسافتاولین کامپیوتر کوانتومی جهان توسط مایکروسافت ساخته می شود هدست مایکروسافتحداقل مشخصات سخت افزاری بیشتر اولین کامپیوتر کوانتومی تجاری جهان توسط ساخته شدسایت برنامه اولینکامپیوت ۱۳۹۴۱۱۴ مقدماتی چالوس دوره آموزشی ‎‎‎ مقدماتی تحت ویندوز چالوس نمایش نتایج تا از نام تاپیک اولین کامپیوتر کوانتومی تجاری جهان توسط ساخته شد ابزار های بیشتر دربارهء « اولین کامپیوتر کوانتومی تجاری جهان توسط ساخته شد» ۱۳۹۳۱۱۳ برنامه نویس اخبار و اعلانات گفتگوی عمومی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دربارهء « اولین کامپیوتر کوانتومی تجاری جهان توسط ساخته شد» دربارهء بیشتر اخبار چهره ها و ستاره های مشهور جهان در اینستاگرام امروز منبع پارس ناز مطالب پیشنهادی تصاویر مراسم رسمی افتتاحیه شیراز پایتخت جوانان جهان اسلام چهره ها «رضا رشید پور» امشب با برنامه «شرایط خاص» می آید اولین کامپیوتر کوانتومی بیشتر نخستین حافظه قابل استفاده در رایانه های کوانتومی ساخته ۱۳۹۴۱۰۲۱ کامپیوترهای کوانتومی پیشرفت کامپیوترها از گذشته تا به امروز نخستین حافظه قابل استفاده در رایانه های کوانتومی ساخته شد دانشمندان برای نخستین بار موفق شده اند یکی از اجزای بیشتر مژده کتاب دانستنیهای کامپیوتر منتشر شددانش و کامپیوتر ۱۳۹۲۸۲۶ روبات مسلح در تایلند ساخته شد ص پیشرفته ترین كامپیوتر كوانتومی جهان ساخته شد ص فروش رای برای انتخابات ریاست جمهوری آمریكا ص ساخت تراشه ص راهنمای بیشتر رایانه کوانتومی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد رایانهکوانتومی ۱۳۹۳۲۱۷ یک مدل تئوریک و انتزاعی از این ماشین‌ها، ماشین تورینگ کوانتومی است که کامپیوتر کوانتومی جهانی نیز نامیده می‌شود بیشتر

مطلب اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :اولین کامپیوتر کوانتومی عملیاتی جهان ساخته شد
http://mofidestan.ir/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : نویسنده
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :